החוק להגנת הצרכן

החוק להגנת הצרכן נחקק במטרה להגן על הצרכנים מפני ניצול או הטעיה, והוא חל על עסקאות שהתקיימו בין עוסק לבין צרכן בענפי הצרכנות השונים (פרט לתחום הבנקאות והביטוח).

בגלל ריבוי תלונות של צרכנים הנוגעות להטעיה וניצול, ובהתאם להתפתחות עולם המסחר – נחקק החוק ששם במרכזו את טובת הצרכן. החוק אושר בקריאה ראשונה באוקטובר 1980, וקיבל את אישורו הסופי באפריל 1981. אבל מה כולל החוק? ואילו דברים חשוב וכדאי לדעת? ריכזנו את כל הפרטים.

ביטול עסקה

מיום ההודעה על הביטול, העוסק יחזיר לצרכן תוך 14 יום את התשלום ששולם עבור המוצר, או יבטל את החיוב. דמי ביטול עבור עסקה לא יעלו על 5% או על 100 שקלים (לפי המחיר הנמוך מביניהם). מוצר שהוחזר בשל פגם, לא יחויב בדמי ביטול.

אם הצרכן מבקש להחזיק מוצר שלא בגלל תקלה או פגם, ההחזרה תתבצע בהתאם למדיניות של החברה (המדיניות חייבת להופיע כמודעה). אם העוסק לא פעל לפי המדיניות – הצרכן יכול להחזיר את המוצר תוך 7 ימים מהיום שבו קיבל את הסירוב, והעוסק יצטרך להשיב לו את כספו. ההחזרה תתקיים בתנאי שלא חלה הרעה במוצר (פתיחת האריזה איננה נחשבת).

מי לא נחשב? מוצרי מזון, מוצרים שניתן להעתיק או לשכפל (שאריזתם נפתחה), מוצרים שיוצרו בהתאמה אישית לצרכן, מוצרים שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ומוצרים שהוגדרו ככאלה שלא ניתן להחזירם.

החוק להגנת הצרכן

מהן הסוגיות המרכזיות בחוק?

נוסף לחוק שדן בביטול עסקה, יש מספר דגשים שכדאי להכיר: ראשית, איסור הטעיית הצרכן (גם מבחינת האריזה או הפרסומת). נוסף על כך יש איסור על ניצול מצוקה של הצרכן או בורות. כמו כן, על העוסק חלה חובת הגילוי בכל הנוגע למוצר שאותו הוא מבקש למכור.

יתרה מזאת, יש לציין שיש סוגיות נוספות שנוגעות לעסקאות מיוחדות, כמו עסקה מתמשכת, או עסקאות מרחוק. כמו כן, יש דגשים הנוגעים למכירות מיוחדות, כשיש לעדכן את הצרכנים מה המכירה כוללת, מהן ההנחות הצפויות, אם איכות המוצר ירודה ועוד.

מה עוד כולל החוק?

ובכן, לצד כל מה שנכתב מעלה, טוב לדעת שישנם סעיפים שנוגעים לסימון מוצרים, דרכי שיווק לקטינים, אותיות קטנות בחוזה, פיצוי על המתנה לטכנאי ועוד. כמו כן, לא ניתן להציג מחירים שלא מאפשרים קבלת עודף (למשל 99 אגורות). וישנה חובת הצגת מחיר עבור כל מוצר שנמכר בבית העסק (אם מדובר בשירות, יש להציג את המחיר באתר האינטרנט).

 

לסיכום, כדאי להכיר את מלוא הזכויות המגיעות לכם כצרכנים, ובייחוד במקרים בהם תרצו לבטל עסקה, לקבל החזר כספי או להתלונן על מוצר שהגיע פגום. אין לראות במאמר זה כתחליף לייעוץ מקצועי, ואם חוויתם הטעיה צרכנית – מוטב להתייעץ עם בעל מקצוע בנושא.