signature

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לכל בגיל מעל לגיל 18 לקבוע מי יהיה בעתיד החלטות, כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. אולם, עד לחתימה על הייפוי נדרש לעבור תהליך – עליו במדריך הבא.

ייפוי כוח מתמשך: כל מה שרציתם לדעת אודות כלי משפטי בעל משמעויות נרחבות לעתידכם

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי ייחודי מאפשר לכל אדם בגיר במצב צלול לקבוע כבר עכשיו מה יהיה האדם שיהיה אחראי על רווחתו ובהתאם לכך יקבל החלטות בנוגע למצבו כאשר לא יהיה כשיר לכך בעקבות מצב רפואי או ירידה ברמת הקוגניציה. היתרון הבולט של ייפוי כוח מתמשך נובע מכך כי ניתן לכל אדם בגיר ניתנת האפשרות לשנות את דעתו לגבי ייפוי הכוח, עד שהוא נכנס לתוקף, כאשר תוקף ההסכם הוא עד לסוף ימיו של הבגיר, לעומת ייפוי כוח שבמסגרתו העברת האחראיות מתבצעת למשך תקופה של עד עשר שנים. בכדי לחתום על ייפוי כוח מתמשך נדרש לפנות לעורך דין שעבר הכשרה בתחום ע"י האפוטרופוס הכללי,  כמו גם עורך דין שאין לו עניין אישי בייפויי הכוח. עורך הדין הוא זה שמורשה גם לבצע חתימה על ייפוי כוח מתמשך, ועל כן לפני שאתם מחליטים לערוך את ההסכם רצוי לקבל המלצות וכן לתאם פגישות ייעוץ, במסגרתה תוכלו לקבל מידע משפטי לגבי ההליך.

עורך דין – חיוני לצורך חתימה על הסכם

מתוך מטרה להבין ולהיערך מבעוד מועד לגבי רף הציפיות לגבי העתיד – זהות האדם שיקבל את ייפוי הכוח, תחומי האחראיות וכן כללים שנועדו לשמר את כבוד האדם וזכותו לרווחה. ניתן להכניס להסכם סעיפים ספציפיים, לדוגמה החלטות רפואיות ספציפיות, בהתאם לרקע הרפואי. חשוב לציין כי ניתן להעניק את ייפוי הכוח בעבור אדם שאנו נותנים בו את אמוננו, ועל כן תהליך הבחירה צריך להתבצע באופן מושכל ותוך שימת דגש על מענה מדויק הנוגע לצרכים שלכם, במידה והחלטתם לבצע את ההליך החשוב הזה. חשוב לציין כי מדובר בכלי משפטי שניתן כזכות בעבור בוגרים שמבינים לעומק את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, כולל המטרות והמשמעויות הנוגעות להליך. תפקידו של עורך הדין הוא גם להסביר באופן מעמיק את המשמעויות המשפטיות של ההליך ולאחר סיכום בין כל הצדדים יתחיל השלב הבא – הגשת ייפוי כוח. על כן, עורך הדין מהווה גורם מפתח לצורך עריכת ההסכם והגשתו בהליך אותו צריך לבצע בצורה מסודרת.

מהו ההליך לאחר חתימה על ההסכם?

לאחר חתימה על הסכם נדרש להפקיד אותו בשתי דרכים: הגשה מקוונת של הבקשה במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים, כאשר מי שמורשה לבצע את ההפקדה הוא אך ורק עורך דין שהסומך לעניין בפרק זמן של עד 14 יום. דרך נוספת היא להפקיד את המסמך במשרדים של האפוטרופוס הכללי האמון על הנושא בהפקדה אישית המתבצעת באמצעות תעודה מזהה. זה הזמן להסביר כי ניתן ואף רצוי לצרף למסמך גם מסמכים נוספים כמו חוות דעת רפואית כמו גם רשימת נכסים וממון, וכן רצוי לשמור עותק של ייפוי כוח מתמשך אצל עורך הדין שערך את ההסכם או אצלכם. יש לציין כי לאחר אישור ההסכם ע"י האפוטרופוס הכללי הוא ייכנס לתוקף במועד שבו כבר לא תוכלו להבין בנושאים שלשמו נחתם ההסכם, ולא ניתן לבטל את תוקפו החל ממועד כניסתו. לסיכום, מדובר בהסכם בר תוקף וכלי משפטי משמעותי בו מומלץ להיעזר.