כדאי להכיר: החוק להגנת הצרכן

החוק להגנת הצרכן

החוק להגנת הצרכן נחקק במטרה להגן על הצרכנים מפני ניצול או הטעיה, והוא חל על עסקאות שהתקיימו בין עוסק לבין צרכן בענפי הצרכנות השונים (פרט לתחום הבנקאות והביטוח). בגלל ריבוי תלונות של צרכנים הנוגעות להטעיה וניצול, ובהתאם להתפתחות עולם המסחר – נחקק החוק ששם במרכזו את טובת הצרכן. החוק אושר בקריאה ראשונה באוקטובר 1980, וקיבל […]